Strateško Upravljanje

IMPACTA Poslovna Izvrsnost d.o.o. preuzela je zahtjevnu ulogu osmišljavanja i provođenja strategija koje vode do održivih prednosti nad konkurencijom. Strateško upravljanje obuhvaća formuliranje i provedbu glavnih ciljeva i inicijativa od uprave tvrtki, bazirano na razmatranju sredstava i procjenu unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem se tvrtka natječe. Kada je strategija definirana, različiti ciljevi i mjere mogu se prikazati na dijagramu toka organizacije, uz mjerenje performansi i kontrolu provedbe strategije. Alati poput strategije razvoja i upravljanja (balance scorecard) i strateških mapa pomažu jasnije objasniti strategiju povezujući ključne mjere za uspjeh i učinak strategije. Ovim alatima se mjeri financijski, marketinški, proizvodni i organizacijski razvoj i napredak u postizanju "uravnotežene" perspektive. Napredak kroz informacijsku tehnologiju i dostupnost podataka omogućuju prikupljanje većeg broja informacija o izvedbi, osiguravajući upravi bolji analitički pregled poslovanja nego prije.

Strategija razvoja i upravljanja (Balanced Scorecard)

IMPACTA Poslovna izvrsnost d.o.o. koristi balanced scorecard za strateško planiranje i sustav upravljanja u biznisu i industriji, javnim upravama i neprofitnim organizacijama kako bi uskladila poslovne aktivnosti s vizijom i strategijom tvrtke, poboljšala unutarnju i vanjsku komunikaciju i nadzirala postupke organizaciske izvedbe naspram strateških ciljeva. Balanced Scorecard pretvara strateški plan organizacije iz zanimljivog, pasivnog dokumenta u upotrebljiv sustav tvrtke. Balanced Scorecard daje okvir koji ne samo da pruža mogućnost mjerenja uspješnosti, već i pomaže prepoznati ono što treba učiniti i mjeriti. To omogućuje rukovoditeljima realno izvršenje svoje strategije.

Strateško mapiranje

IMPACTA Poslovna izvrsnost d.o.o. koristi strateško mapiranje kao komunikacijski alat za objašnjenje vrijednosti organizacije. Mape prikazuju logičan slijed, tj. vezu korak-po-korak između strateških ciljeva u obliku uzročno-posljedičnog lanca.

Organizacijski dizajn

Kako izgleda dobro osmišljena organizacija tvrtke i kako je raditi u njoj? A kako se razlikuje od one loše osmišljene? Odgovore na ta pitanja IMPACTA Poslovna Izvrsnost d.o.o. istražuje unutar tvrtke. Mnogi ljudi poistovjećuju pojmove organizacijski dizajn i organizacijska struktura: pojmovi "vertikalno" (Lean) i "horizontalno" (Flat) se koriste za opisivanje organizacijskog dizajna, kao i strukture. U stvari, organizacijski dizajn obuhvaća mnogo više od strukture: to je proces usklađivanja strukture organizacije sa njezinom misijom koji se odnosi na složen odnos između zadataka, tijek rada, odgovornosti i ovlasti, koji su u skladu sa ciljevima poslovanja. Dobar organizacijski dizajn pomaže u komunikaciji, produktivnosti i inovativnosti. To stvara okruženje u kojem ljudi mogu raditi učinkovito. Problemi u produktivnosti i učinkovitosti često proizlaze iz lošeg organizacijskog dizajna. Tvrtka može imati dobru misiju, odlične ljude, vodstvo, i sl., a slabo poslovanje zbog lošeg organizacijskog dizajna. Zašto je dizajn tako često kriv za neučinkovitosti i nedjelotvornosti? Razlog nalazimo u tome što se tvrtke često razvijaju bez razvoja dizajna. S malo ili bez planiranja i intervencija, dizajn će vjerojatno biti manjkav uz krive poticaje, praznine u procesu i prepreke u dobroj komunikaciji.

Poboljšanje procesa

Poboljšanje procesa je proaktivan zadatak identificiranja, analiziranja i poboljšanja postojećih poslovnih procesa unutar tvrtke u cilju optimizacije i postizanja novih standarada kvalitete. To često uključuje sustavni pristup koji slijedi određenu metodologiju, ali postoje različiti pristupi koje treba razmotriti. Neki primjeri su Benchmarking ili Lean manufacturing, od kojih se svaki usredotočuje na različita područja poboljšanja i koristi različite metode kako bi se postigli najbolji rezultati. Procesi se mogu ili mijenjati ili nadopuniti dodatnim procesima ili čak otkloniti u cilju krajnjeg poboljšanja.

TQM (Total Quality Management)

TQM je pristup upravljanju usmjeren na kvalitetu, a temelji se na sudjelovanju zaposlenika neke tvrtke u cilju dugoročnog uspjeha. Uključuje zadovoljstvo kupaca, te korist za sve članove tvrtke i društvo općenito. Poslovna izvrsnost je rezultat usvajanja filozofije TQM i usmjeravanja organizacije prema zadovoljstvu svih zainteresiranih strana (kupaca, vlasnika, dioničara, dobavljača, zaposlenika i društva).

Six Sigma

Kao holistički pristup rješavanju problema, Six Sigma je proces intervencije i statističkih alata koji omogućuje tvrtkama da shvate koji poslovni procesi se ne provode kako bi trebali, utvrde uzroke problema, analiziraju i poboljšavajučimbenike koji pridonose problemu i usmjeravajuprema poboljšanjima.

Lean

Lean je skup načela, postupaka i alata usmjerenih na stvaranje precizne vrijednosti za kupca, a prvotno je razvijen u automobilskoj industriji (izvedene uglavnom iz Sustava Proizvodnje Toyote). Može se primijeniti na sve aspekte organizacije, od razvoja proizvoda, kroz administraciju i financije do usluge i podrške kupcima.

Poslovna izvedba (Business Performance Services)

IMPACTA Poslovna izvrsnost d.o.o. pomaže klijentima poboljšati svoje poslovanje kroz niz usluga kao što su upravljanje rizikom kod outsourcinga, poboljšanja procesa, optimizaciju troškova i mjerenje učinka. Usluge poslovne izvedbe mogu pomoći organizacijama da poboljšaju svoje operativne marže, fokusirajući se na upravljanje troškovima i učinkovitost procesa, te pomažu organizaciji da donese odluke o outsourcingu, zajedničkim uslugama i mogućnosti zajedničkog nastupa. Što su bolji radni postupci unutar tvrtke, to vanjski investitori, poslovni partneri i tržišta imaju veće povjerenje prema tvrtki.