GRASP - Opredjeljenost za zdravlje, sigurnost i dobrobit radnika u poljoprivredi

Dobra poljoprivredna praksa nije primjenjiva samo za zaštitu proizvoda; ona se primjenjuje i za zaštitu radnika. Upravo u tu svrhu GLOBALG.A.P. je razvio GRASP kao dobrovoljan modul kreiran za procjenu društvene prakse u poljoprivredi te rješavanje specifičnih aspekata zdravlja, sigurnosti i dobrobiti radnika.


 

Pozitivno radno okruženje ima značajan utjecaj na kvalitetu proizvoda i financijsku učinkovitost proizvodnje. Vrijednost i prednost dobro obučenih radnika može se dobro vidjeti duž cijelog opskrbnog lanca. 

Društveno odgovorno poslovanje je sve važnije pitanje u globalnoj proizvodnji i prodaji. Sve više i više se traži da su poljoprivredni proizvodi proizvedeni u skladu s međunarodno dogovorenim uvjetima rada, kao i važećim zakonskim propisima. Zato je GLOBALG.A.P. razvio svoj + Add-on proizvod – GRASP (Procjena rizika u društvenoj praksi). On definira minimalne uvjete za dobar sustav socijalnog upravljanja u primarnoj proizvodnji, pomaže proizvođačima uspostaviti dobru socijalnu praksu na svojim farmama te nudi kupcima dodanu sigurnost da farma štiti svoj najvažniji resurs - ljude. 


 
Dodatni dobrovoljni modul GLOBALG.A.P.-a

Ovaj modul je nastao 2015.  godine, a razvijen od strane GIZ-a, Coopa, Edeke, Lidla, Metroa AG i Migrosa te više  od  200 organizacija  iz  20  zemalja.  

Sastoji se od od 11 standardnih zahtjeva i jednog dodatnog QMS zahtjeva u svrhu zaštite socijalnih kriterija u poljoprivredi. GRASP se fokusira na gotovo sve aspekte radnika i radnih uvjeta na farmi i  propituje  spremnost  kompanije  koja  se  certificira da li ispunjava  uvjete  koji su  definirani  sa zaposlenicima -  od  isplate  osobnih  primanja, zaštitne  odjeće,  prava na pauzu  tokom  rada, poštivanje  Zakona  o  radu i dr.


 
GRASP nacionalne smjernice

Pravni zahtjevi vezani uz kontrolne točke razlikuju se od zemlje do zemlje (npr. minimalne plaće, radno vrijeme itd.). Tamo gdje su zahtjevi stroži, preuzimaju se zahtjevi lokalnog zakonodavstva. Gdje nema zakona (ili zakonodavstvo nije tako strogo), kontrolne točke osigurava minimalne kriterije usklađenosti za dobar sustav socijalnog upravljanja. Kako bi zahtjevi bili transparentni za proizvođače, auditore i inspektore, razvijene su GRASP nacionalne smjernice od strane lokalnih zainteresiranih strana. 

 10 RAZLOGA ZAŠTO JE GRASP PRAVI PROIZVOD ZA VAS:

  1. Implementacija GRASP-a poboljšava Vaš sustav socijalnog upravljanja.
  2. Jača prava radnika i povećava njihov osjećaj odgovornosti prema farmi. 
  3. Smanjuje troškove koji nastaju povećanom fluktuacijom radne snage kao što Vam pomaže zadržati dobre i kvalificirane radnike. 
  4. Smanjuje troškove nezgoda i kvarova kroz jasnu komunikaciju. 
  5. Stvara pozitivnu radnu okolinu uspostavom jasnijih zadataka i odgovornosti. 
  6. Potiče sudjelovanje radnika u bitnim pitanjima za farmu. 
  7. Dokazuje predanost društvenoj odgovornosti. 
  8. Podiže ugled među dobavljačima i kupcima. 
  9. Smanjuje rizike od socijalnih nesukladnosti. 
  10. Može se obaviti istovremeno sa  GLOBALG.A.P. auditom uz minimalne dodatne troškove.


Za sva dodatna pitanja vezana uz GRASP obratite nam se s povjerenjem!

Vaš IMPACTA tim
Za bilo kakve dodatne informacije slobodno
nam se obratite na info@impacta.hr.