Prednosti i koristi implementacije međunarodnih standarada (ISO)Međunarodni standardi donose tehnološke, ekonomske i socijalne koristi te pomažu u harmonizaciji tehničkih specifikacija proizvoda i usluga čineći industriju učinkovitijom. Koristi su posebice vidljive u smislu smanjenja barijera u međunarodnoj trgovini. Sukladnost sa međunarodnim standardima omogućuje kupcu da bude siguran da je proizvod koji želi siguran, ponovljiv, sukladan specifikacijama ili da nema negativan utjecaj na okoliš.

Što je standard?

Pojednostavljeno, standard je dogovoreni način rada ili upravljanja nečime. ISO organizacija definira standarde kao dokumente koji osiguravaju zahtjeve, specifikacije, smjernice ili karakteristike koje se mogu koristiti kako bi se osiguralo da su materijali, proizvodi i usluge prikladni za njihovu namjenu. Standardi se mogu odnositi na definicije i klasifikacije, proizvodnju, proces upravljanja ili pružanja usluga. Također, standardi osiguravaju alate za poduzetništvo, vladin sektor, i društvo uopće u sve tri dimenzije održivog razvoja: ekonomskoj, okolišnoj i socijalnoj.

ISO standardi pružaju rješenja i postižu koristi u gotovo svim sektorima, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo, strojarstvo, proizvodnju, distribuciju, promet, zdravstvo, informacijske i komunikacijske tehnologije, okoliš, energetiku, usluge, itd.

Što je ISO organizacija?

ISO (International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju) je neovisna, nevladina organizacija koja se sastoji od 162 nacionalna tijela iz velikih i malih, razvijenih i nerazvijenih zemalja, u svim regijama svijeta. Zajedno sa svojim članovima spaja eksperte kako bi podijelili svoje znanje i razvili dobrovoljne međunarodne standarde koji osiguravaju inovacije i rješenja za globalne izazove. Centralni sekretarijat se nalazi u Ženevi.

Kako organizacije doživljavaju standarde?

Mnoge organizacije od privatnog do javnog sektora su implementirale ili su u postupku implementacije nekog od međunarodnih standarada. No, samo neke od njih standardizaciju povezuju direktno sa svojom poslovnom strategijom. Neke imaju jasnu percepciju o utjecaju standarada na njihove aktivnosti, dok druge koriste standarde samo za specifične procese. Većina je svjesna koristi koju donosi standardizacija, no nivo svijesti i percepcije ovih koristi jako varira. Također, postoji i zamjetan broj organizacija koje ih samo marginalno koriste ili ih uopće ne koriste - smatraju standarde nečime što se ne može izbjeći (zbog zahtjeva kupca ili zahtjeva tržišta), nešto što je dodatni trošak ili obveza sa negativnim utjecajem na poslovanje. Večina zapravo nije niti svjesna potencijalnih koristi koje mogu dobiti implementacijom standarada u svoje poslovanje.Koje su koristi od implementacije standarada?

 • pomažu tvrtkama kako bi unaprijedili kvalitetu svojih proizvoda i učinkovitost svojih postupaka
 • učinkovito reduciraju raznolikost roba i usluga na optimalnu razinu uz smanjenje troškova
 • olakšavaju interoperabilnost proizvoda i procesa
 • čine dostupnim tehničke informacije, omogućujući učinkovitu i razmjenu informacija među tvrtkama
 • pomažu u rješavanju temeljnih procesa, organizacijskih i tehničkih problema, koji mogu dovesti do neučinkovitog tržišnog funkcioniranja i loših gospodarskih rezultata
 • pomažu industriji u prevladavanju problema koji bi mogli rezultirati manje optimalnom ishodom za poslovanje
 • igraju izravnu ili neizravnu ulogu u produktivnosti i učinkovitosti tvrtke - kroz smanjenje troškova proizvodnje roba i usluga, povećanje prihoda otvaranjem novih tržišta, odnosno povećanje učinkovitosti proizvodnje roba i usluga
 • osiguravaju kvalitetu i promiču učinkovitost
 • pružaju sigurnost kupcima da nabavljaju kvalitetan proizvod ili uslugu, te zadovoljavaju zahtjeve kupca uz istovremeno osiguranje usklađenosti s važećim propisima i smjernicama (gdje je primjenjivo)
 • igraju važnu ulogu u rješavanju raznih ekonomskih problema koji ne utječu na produktivnost i učinkovitost tvrtki, no mogu rezultirati koristima za društvo u cjelini
 • pomažu tvrtkama da ispune svoje obveze u skladu sa zakonskim zahtjevima (poput zagađenja zraka, vode) ili djeluju u svrhu javne dobrobiti (sigurnost cestovnog prometa). Različiti sektori najviše koriste standarde u dijelu osiguranja zdravlje i sigurnosti te brige za okoliš, što ima snažan utjecaj na njihov imidž i ugled.

Standardi također igraju važnu ulogu u olakšavanju međunarodne trgovine smanjenjem tehničkih prepreka u trgovini.
Oni podržavaju trgovinu pružajući potrošačima i trgovinskim partnerima sigurnost osiguranja kvalitete. Snažan sustav normizacije može poboljšati percepciju kvalitete te olakšati nekonkurentnost cijena (tvrtke se natječu u kriterijima kao što su kvaliteta proizvoda, isporuke i usluge kupcima). Prilika za domaće izvoznike da se natječu sa stranim tvrtkama na temelju kvalitete (a ne samo cijene) vodi povećanju međunarodne trgovine. Osim toga, poboljšavajući transparentnost, kupcima daju mogućnost za optimalne kupovne odluke.
Međunarodni standardi, također, stvaraju 'zajednički jezik' za potencijalne trgovinske partnere. Oni osiguravaju kompatibilnost, primjerice u smislu mjerenja proizvoda, te čine osnovni univerzalni standard za proizvođače diljem svijeta. Stvaranjem međunarodno priznatih tehničkih karakteristika, standardi pomažu smanjenju trgovinskih prepreka i smanjuju troškove proizvodnje. Takve redukcije cijena osiguravaju konkurentnost i potiču međunarodnu trgovinu.
Međunarodni standardi potiču trgovinu kroz promociju mogućnosti outsourcinga kroz koji dolazi do podjele rada između poduzeća što dovodi do diferencijacije lanaca opskrbe u proizvodnji i uslužnim djelatnostima.

I na kraju, utjecaj standarada možemo gledati i sa stanovišta inovacija - kroz proces smanjenja vremena od ideje do izlaska proizvoda na tržište, promicanje širenja inovativnih proizvoda što je najvažnije za gospodarski utjecaj inovacija, promicanje kompeticije te postavljanje minimalnih zahtjeva za upravljanje okolišem, zdravljem i sigurnošću, čime se neposredno osigurava povjerenje kupaca u inovativne proizvode.

Vaš IMPACTA tim
Za bilo kakve dodatne informacije slobodno
nam se obratite na info@impacta.hr.